De ateliers

 

Wij stellen therapeutische ateliers voor via artistieke middelen. Deze ateliers, die meerdere kinderen of adolescenten verenigen rond een medium (muziek, drum of beeldende en visuele kunst), bieden een alternatief aan het klassieke dispositief van individuele ontmoetingen. Ze richten zich tot jongeren die moeite ondervinden sociale relaties aan te gaan en tot hen waarvoor de sociale band op een andere manier dient gedacht te worden.


 

coloriage-batterie2

Atelier “drum” stelt voor te werken rond communicatie, niet via het gesproken woord maar via gebaren en muziek. De inzet ervan is niet het op academische wijze aanleren drum te spelen maar om gebruik te maken van het instrument om een band aan te knopen door de voorkeur te geven aan vrije expressie. Door het lichaam in te zetten, betreft het werk ook ritme, slagwerk en timing.

Het atelier is toegankelijk zowel voor kinderen als volwassenen. Twee modaliteiten zijn mogelijk: individueel of in een kleine groep. Een voorbereidende ontmoeting wordt aan elke deelnemer voorgesteld.

Contact: Anne Richebois 0484 35 98 26

 


 

marionnettes3

Atelier “sprookjes en marionetten” stelt voor om met meerderen te werken rond sprookjes, vertellingen en legendes. Het gaat erom z’n fantasie te gebruiken, te creëren, om verhalen te vertellen die doen lachen, ons bang maken of ons doen nadenken. Het illustreren bij wijze van tekening of het in scene zetten met behulp van marionetten, is de gelegenheid om de vragen die het kind heeft in woorden te gieten. Een verkennend gesprek wordt voorgesteld aan elke deelnemer. Het atelier vindt plaats de zaterdag van 15u tot 17u.

Contact: A. Van Hasselt: 0479 48 40 72

 

 

Print Friendly