Het centrum voor consultaties

 

Centre de consultations à Bruxelles

Het schijnt U toe dat de zaken niet meer zijn zoals vroeger? U voelt de nood Uw huidige situatie te veranderen? U maakt U zorgen om de houding of de schoolse loopbaan van Uw kinderen? U werkt in een school, een instelling? Een leerling stelt U op de proef? U wenst een reflectie aan te gaan binnen Uw team?

Depressie, angst, verslaving, eetstoornissen, moeilijkheden gelinkt aan Uw werk, relationele problemen, moeilijkheden in de schoolloopbaan, slaapstoornissen, opstandigheid … zijn allen symptomen die iets zeggen over ons, over een deel van onszelf dat ons soms onbekend is.

Georiënteerd door de Lacaniaanse psychoanalyse bieden wij een plaats voor het spreken, voor spel, ontdekking en creatie, opdat iedereen een uitweg uit zijn lijden kan vinden door middel van een luisteren dat rekening houdt met het belang van wat elk te zeggen heeft.

Het centrum voor consultaties is samengesteld uit psychologen en artiesten die een uitgebreide vorming en ervaring genoten in de residentiële en ambulante sector.

Ons aanbod :

We stellen individuele psychologische begeleidingen voor, gelijklopend met een eventuele ondersteuning van andere familieleden, alsook therapeutische ateliers via artistieke middelen.

Deze ateliers, die meerdere kinderen of adolescenten verenigen rond een medium (muziek, drum of beeldende en visuele kunst), bieden een alternatief aan het klassieke dispositief van individuele ontmoetingen. Ze richten zich tot jongeren die moeite ondervinden sociale relaties aan te gaan en tot hen waarvoor de sociale band op een andere manier dient gedacht te worden.

Bovendien werken meerdere leden van het team in het frans, spaans, engels en nederlands. Wij verplaatsen ons ook om supervisies en vormingen te geven aan scholen en andere instellingen.

 

 

Print Friendly